Influenzavaccination

Tilbud om gratis vaccination gælder fra ……………., for gravide i 2. og 3. trimester dog til udgangen af februar.

Gratis influenzavaccination:

Influenzavaccination
Forekomsten af influenza varierer fra år til år og optræder hyppigst i perioden fra december til marts. De sene influenzasæsoner betyder, at hvis vaccinationen gives tidligt, vil beskyttelsen være ringere sidst i influenzasæsonen. Allerede seks måneder efter vaccination er antistofniveauet faldet til ca. halvdelen af højst nåede antistofneveau. Ældre responderer generelt ringere på vaccinen; dvs. at deres antistoffer ligger lavere, og antistofniveauet falder hurtigere end hos unge.

Ifølge Bekendtgørelse om gratis influenzavaccination til visse persongrupper af 2. maj 2019, har følgende personer med bopæl i Danmark ret til gratis influenzavaccination:

 • Personer, der på vaccinationstidspunktet er fyldt 65 år
 • Førtidspensionister
 • Kronisk syge med følgende lidelser, efter lægelig vurdering:
  • kroniske lungesygdomme
  • hjerte- og karsygdomme (undtaget isoleret forhøjet blodtryk)
  • diabetes 1 eller 2
  • medfødt eller erhvervet immundefekt
  • påvirket respiration på grund af nedsat muskelkraft
  • kronisk lever- og nyresvigt
  • andre kroniske sygdomme, hvor tilstanden ifølge lægens vurdering medfører, at influenza udgør en alvorlig sundhedsrisiko
 • Svært overvægtige (vejl. BMI > 40) efter lægelig vurdering
 • Personer med andre alvorlige sygdomme, hvor tilstanden ifølge lægens vurdering medfører, at influenza udgør en alvorlig sundhedsrisiko
 • Gravide i 2. og 3. trimester
 • Husstandskontakter til svært immunsupprimerede patienter (medfødt eller erhvervet immundefekt) efter lægelig vurdering.